Sta. Cristina

Promotor: Institut Català del Sol

Superfície: 2.088,83 m2

Localització: Sta. Cristina d’Aro, Girona

Pressupost: 1.530.000 €

Data: 2007 – 2009

1r Premi Concurs 40 Habitatges de Protecció Oficial.


El projecte desenvolupa la proposta guanyadora d’un concurs públic. Les premisses inicials eren la construcció de 40 habitatges en dos edificis, el bloc 1 amb 18 habitatges en règim de lloguer i el bloc 2 amb 22 habitatges en règim de venda.

Els dos edificis se situen dins d’una zona nova de creixement de la població sense edificar però alineant-se a un carrer de 12 metres d’ample amb edificis a l’altre costat. El primer problema a resoldre era la important presència urbana que tindria el conjunt edificat donats els estrictes paràmetres urbanístics que s’havien de complir. A més de l’estret carrer de la façana principal, els blocs tenen una altura de PB+2 i una longitud total de 140 metres entre tots dos el que dona una proporció molt horitzontal a la perspectiva del carrer. Apostem per un sistema compositiu i constructiu que resolgués, d’una banda, aquesta forta presència horitzontal dels volums i, per un altre, la necessitat de reduir el termini d’execució disposant d’un sistema constructiu ràpid i eficaç.

La façana es va modular de tal manera que es pogués resoldre amb panells verticals d’un metre d’ample, deixant uns espais buits a emplenar per les finestres i balcons. Aquest ritme vertical de parts opaques i parts vidriades, reduïa sorprenentment la forta presència horitzontal del conjunt, oferint una perspectiva més amable. Aquest descobriment, va ser la pauta per a plantejar el sistema constructiu mitjançant uns panells prefabricats de formigó armat. El fet de fabricar peces totes iguals d’un metre feia que, d’una banda, els motlles anessin molt senzills i re-aprofitables movent només la pareda d’un extrem per a adaptar l’altura i, per un altre, es poguessin anar fabricant i emmagatzemant des de l’inici de l’obra. La col·locació es va iniciar amb la finalitat de l’estructura i es va acabar retallant la previsió inicial.

Els dos edificis tenen una orientació nord-sud. El cos principal té una amplària de 10 metres, la qual cosa permet col·locar habitatges passants amb ventilació en les dues façanes. En planta baixa l’ocupació és major i s’aprofita per a posar l’aparcament, comerç i 2 habitatges més en el bloc 1, mentre que en el bloc 2 es posen 6 habitatges i comerç ja que l’aparcament està en el soterrani. La coberta d’aquest cos de planta baixa, es destina a zona comunitària d’esbarjo, tractant-la amb paviments tous de cautxú i donant-li una lleugera inclinació a la meitat de la superfície per a propiciar el joc dels nens o tombar-se per a prendre el sol protegit del vent de nord, la tramuntana.

El bloc 2 són habitatges de compra-venda de 3 dormitoris. La distribució en 10 metres d’amplària va aconsellar resoldre-les agrupades en escales de 2 habitatges per replà, orientant els 3 dormitoris a nord i la sala i la cuina a sud. Aquesta posició permet crear una terrassa a sud amb dimensions suficients per a posar una taula possibilitant, alhora, tenir una circulació entorn de la cuina i la sala. Els estenedors es col·loquen en una cancel·la que dona a aquesta terrassa. En aquest edifici l’accés a la zona comunitària d’esbarjo de planta primera es fa des del replà de l’escala de veïns de cada nucli.

L’aspecte dels edificis amb els panells de façana tallats rítmicament fa que els veïns de la zona els cridin (els cases trencades).