60 habitatges públics en el bloc B del conjunt Illa «A» Glories de 238 habitatges

Concurs IMHAB 2017

Promotor: Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona

Superfície: Total: 29.331 m² + 4.914 aparcament / Bloc B residencial: 6.603 m² + urb. passatge interior

Localització: Carretera de Ribes amb Gran Via, Glòries Barcelona

Pressupost: 45.000.000 euros

Data: Projecte: 2017 / Obra: 2022-2024

  • En col·laboració amb: Ensenyat-Tarrida + Bayona-Valero + Cantallops-Vicente
  • Constructora: SACYR
  • Estructures: Bernuz Fernández
  • Instalacions: L3J
  • Sostenibilitat: Societat Organica
  • Acústica: Ivana Rossel

 

La illa “A” de la Plaça de la Glòries a Barcelona, és el resultat d’un concurs promogut per l’Ajuntament de Barcelona i executat pel Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB) en 2017.

Les seqüeles de la crisi financera de 2010 van propiciar un concurs molt participat i dividit en 4 blocs residencials diferents, encarregats a 4 equips d’arquitectes. Ens va correspondre executar el Bloc B amb un total de 60 habitatges protegits, dins del conjunt de 238 totals.
El projecte resol la forma característica d’una illa residencial de l’Eixample de Barcelona, encaixant-se en la seva peculiar trama, però incorporant la diversitat de blocs típica de la ciutat. Les illes es componen habitualment, d’una amalgama de façanes i tipologies residencials que aquí es va voler respectar, donant a cada equip d’arquitectes, la llibertat de dissenyar en els límits del conjunt, respectant unes línies de cornisa i altures de forjats preestablertes.

El conjunt s’insereix en el nou Parc de Glòries, al costat del Mercat dels Encants, un mercat d’origen medieval de llarga tradició a la ciutat. L’edifici se subdivideix en dos sectors, conformant un pati entre el bloc A i el B, i un altre pati entre el bloc C i el D. Entre tots dos sectors es genera un nou carrer o passatge interior, que permet que el parc de Glòries travessi l’edifici i connecti el Mercat i el Parc amb la vida interior dels habitatges.
Les tipologies són en la seva majoria habitatges amb 2 o 3 habitacions, amb accés des d’una passarel·la. Són habitatges que donen a dues façanes, una a carrer i una altra al pati interior i són de lloguer social a preus assequibles. El bloc D són habitatges amb accés mitjançant caixes d’escala amb dos habitatges per replà i es destinen a la venda a preu inferior al de mercat.

La utilització de la passarel·la d’accés als habitatges de lloguer, permet connectar no sols les escales amb els habitatges, sinó també els blocs residencials entre si, generant una major comunitat i interacció amb els veïns d’altres blocs. Això és una cosa poc comuna en els edificis residencials de les illes de Barcelona. Aquesta connexió permet també compartir les cobertes dels edificis com a terrasses públiques sobre el passatge interior, convidant als veïns a apropiar-se d’elles i a ocupar aquests espais de manera temporal.