Cap Concòrdia

Promotor: GISA

Superfície: 1.654 m2

Localització: Pl. St. Agustí Sabadell, Barcelona

Pressupost: 2.200.000 €

Data: 2005 – 2007

L’edifici se situa en la Plaça Sant Agustí, ocupant una part reservada per a Centre de Salut però sense límits físics amb la resta de la plaça. El volum màxim permès és de 2 altures mentre que els edificis que envolten aquest espai lliure tenen una altura d’entre 7 i 10 plantes.


Amb aquestes premisses, es va proposar un edifici compacte i autònom, definint el seu límit amb una pell de formigó a manera d’embolcall, contenint el volum dins de la porció de terreny assignada. Aquesta pell es relaciona amb la plaça en el punt d’entrada creant un banc i una zona d’accés porxada.

L’estructura de l’edifici dona la pauta de la façana resolta amb panells de fibrociment amb cambra ventilada i làmines orientables en el mateix pla enfront de les finestres. En el centre del volum se situa un únic nucli d’escala en façana, enfrontat a un pati interior que travessa tot l’edifici. Al voltant d’aquest pati s’organitza la distribució dels espais. En planta baixa se situa l’Atenció Continuada al costat de l’entrada, la qual cosa permet utilitzar aquesta zona com a Urgències durant les 24 hores amb un només accés tancant la resta del Centre. A l’altre costat del pati se situen les consultes en les dues façanes longitudinals, mentre que la sala d’espera ocupa l’espai central il·luminat pel pati en un extrem i per la façana, en l’altre. En la planta superior les consultes se situen de manera idèntica que en planta baixa. A l’altre costat del pati estan els despatxos d’administració i vestuaris i enfront del pati i l’escala està l’aula d’Educació Sanitària. Existeix una petita planta soterrani on se situen les instal·lacions que ventilen a l’exterior a través del pati.

Fotografies © José Hevia.