Hotel Omnium

Promotor: Comercial Textil Alsaro S.A.

Superfície: 1.101 m2

Localització: c/ Bruc 42-44, Barcelona

Pressupost: 1.350.000 € PEM

Data: Agost 2015

El projecte es basa en l’adequació i rehabilitació de l’edifici existent en pati interior d’illa (Antiga corbatera espanyola) i l’adequació d’algunes dependències de la planta baixa de l’edifici principal amb façana al carrer Bruc, per a la seva conversió a hotel 3*.

L’actuació planteja l’enderrocament de part de l’edifici interior, reduint la seva volumetria i alliberant espai interior de l’illa, per a donar més lluminositat i ventilació als nous espais interiors. En l’edifici principal s’obre un espai a doble altura en el seu accés. Es rehabiliten les façanes existents de tots dos edificis, i es projecta la nova façana a pati interior d’illa.

Tots dos edificis es comuniquen a través d’un vestíbul d’independència. Es creen nous nuclis verticals per a comunicar totes les plantes i es reforça l’estructura per al nou ús.