Reforma Infantil Escola Pia Balmes

Promotor: Escola Pia de Catalunya

Superfície: 6.366 m2 (fase 1 y 2 1.375 m2 )

Localització: c/ Balmes 208, Barcelona

Pressupost: 2.585.000 € (fase 1 i 2 585.000 €)

Data: Setembre 2016 (fase 1) / Setembre 2017 (fase 2)

Reforma i adequació de l’àrea d’Educació Infantil de la Escola Pia Balmes, al carrer Balmes 208 de Barcelona. Es planteja una rehabilitació per fases, amb la finalitat de no interferir en el període docent.

L’Escola pretén abordar una nova manera d’ensenyar, fomentant l’aprenentatge a partir de l’interès comú dels alumnes en uns objectius concrets a aconseguir, treballant per projectes.

Aquesta necessitat comença pel replanteig de l’arquitectura contenidora.

Són necessaris espais més versàtils, conectables entre si. Les zones de pas s’amplien i es vinculen visualment amb les «aules», permetent als alumnes apropiar-se de qualsevol espai, convertint-lo en un possible lloc d’aprenentatge i de reunió.

Es recupera la configuració original de l’edifici, desdibuixada i ocupada per diverses aules i despatxos, i es recupera l’organització al voltant del pati central.

L’estratègia va ser recuperar el sentit inicial de l’edifici, els seus elements estructuradors, pati, passadissos i aules, i dotar-los de la versatilitat i flexibilitat que no tenien originalment. La circulació al voltant del pati es recupera i es vincula a les aules posteriors, d’interior d’illa, per a donar-los més llum i ventilació.