Torrent d’en Vidalet

Promotor: M. Marles, JM. Reina

Superfície: 195 m2

Localització: c/ Torrent d’en Vidalet 82, Barcelona

Pressupost: 348.480 €

Data: Gener 2017

Rehabilitació d’un edifici construït en 1918, de planta baixa i 2 pisos, situat al carrer Torrent d’en Vidalet 82 de Barcelona. L’edifici se situa en una parcel·la rectangular entre mitgeres.

La rehabilitació planteja la recuperació de la façana original i l’enderrocament del volum afegit posteriorment en planta baixa, per a l’obertura d’un gran pati. Es construeix una planta sota coberta que aprofita les 2 grans terrasses de coberta.

Les plantes es comuniquen per mitjà d’un ascensor i una escala de nova creació, que se situa en la mateixa posició de l’existent.

Es recupera l’estructura de bigues de fusta i s’obre un espai a tota l’altura en el vestíbul d’accés a l’habitatge.