Mossos d’Esquadra Cambrils

Promotor:

Superfície:

Localització: Cambrils, Tarragona

Pressupost: 3.000.000 €

Data: Febrer 2008 – Desembre 2008

El projecte se situa en la perifèria de Cambrils, en l’extrem d’un solar destinat a equipaments, al costat de la Riera i prop de l’autopista AP-7 que uneix Tarragona amb Barcelona.


El programa contempla una zona d’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’accés públic, i altres de Comissaria, d’accés restringit.

Existeix un desnivell aproximat d’una planta entre la Riera, Avinguda Adelaida, i el carrer posterior @Aurelia Capmany el que permet diferenciar dos accessos, un per cada carrer. Es proposa un edifici de dues plantes encastat en el terreny deixant un espai lliure enfront de la Riera per a l’accés del públic i l’aparcament interior. Pel carrer superior, una planta per damunt, es produeix l’accés dels Mossos i l’aparcament privat a l’aire lliure.

Donat el seu diferent ús i accés diferenciat, el volum superior es distingeix com una caixa blanca aixecada del sòl que toca el terreny en la seva part posterior i vola sobre la planta baixa creant una zona porxada. Aquest cos alberga els usos restringits d’Administració, Comandament Policial i Serveis per als agents com a vestuaris, armers, sala de brífing i menjador. En aquest nivell també estan les instal·lacions amb ventilació a través de coberta. La façana es resol amb una pell opaca de panells de fibrociment blanc que s’obren en forma de làmines orientables enfront de les finestres.

La planta baixa alberga l’Oficina d’Atenció Ciutadana i també els calabossos, als quals s’accedeix des de l’aparcament interior cobert. És el cos que s’encasta en el terreny i serveix de suport al volum superior. Es resol amb panells de fibrociment de color negre grafit, amb perforacions en les finestres per a preservar la intimitat interior. L’edifici té un únic nucli central que conté dos patis que aporten llum i ventilació natural als espais i a l’escala. Totes les circulacions es produeixen al voltant d’aquest nucli. En planta baixa un dels patis baixa fins a la zona del vestíbul i recepció delimitant una zona d’ampliació de sala d’espera per a períodes estivals.

Fotografies © José Hevia.